Bireysel Kullanıcı Kayıt

T.C. Kimlik No*
Cep Tel. Numarası*
E-Posta Adresi*
Güvenlik Şifresi*
Baba Adı*
İzinli Pazarlama Tanımı
Aksigorta'nın ürün ve hizmetlerine ilişkin kampanya ve duyurularını aşağıda belirtmiş olduğum iletişim mecraları aracılığı ile almayı kabul ediyorum.
Sms
E-Posta
Arama
WEB SİTESİ ÜZERİNDEN YAPILACAK BİREYSEL SİGORTACILIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

Bu sitede sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep eden kişiler işbu “Kullanıcı Sözleşmesi”nde yer alan hüküm ve şartların tamamını aynen kabul eder. Benim Aksigortam internet sitesini kullanan veya Aksigorta tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep eden kişiler, işbu “Kullanıcı Sözleşmesi”nde yer alan hüküm ve şartlara ve bu sitedeki diğer talimatlara bağlı kalmayı taahhüt eder. Kullanıcıların burada yer alan şartları kabul etmemesi halinde, bu internet sitesine erişmemeleri ve kullanmamaları ve kullanmaya başlamış olmaları halinde kullanımlarını derhal durdurmaları gerekmektedir.

Aksigorta A.Ş., işbu “Kullanıcı Sözleşmesi” ve bu sitedeki diğer talimatlarda dilediği zaman dilediği değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler işbu sitede yayınlandıkları tarihlerden itibaren geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Gizlilik Politikası güncellendiğinde web sitemizde duyurulacaktır. Kullanıcılar, Aksigorta A.Ş. hizmetlerinden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

1.Taraflar

Aksigorta A.Ş. Poligon Cad., Buyaka 2 Sitesi, No:8, Kule:1, Kat:0-6, Ümraniye/ İstanbul adresinde mukimdir. (Bundan böyle Aksigorta olarak anılacaktır.)

Hizmetten Yararlanabilecekler (Kullanıcı /Üye olarak anılacaktır.)

Medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek kişiler Aksigorta’nın sunduğu hizmetlerden yararlanabilir. 18 yaşını doldurmamış veya reşit olmayanlar, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanlar ancak veli veya kanuni temsilcileri vasıtasıyla işlem yapabilirler. Üyelerin, sigorta teklifi oluşturmak ve poliçe yaptırmak için gerçek ad veya unvan, adres, telefon numarası, e-mail adresi bilgilerini sisteme girmeleri gerekmektedir. Üyelerin kendi adına ve sigortalı olmaya haiz diğer kişiler adına işlem yapabilmeleri mümkündür.

2. Sözleşmenin Konusu:

İşbu Sözleşme, Kullanıcı'nın https://benimaksigortam.aksigorta.com.tr web sitesine giriş yapmasıyla, Üye’nin, https://benimaksigortam.aksigorta.com.tr web sitesindeki Üye Ol adımındaki “sözleşmeyi okudum ve kabul ettim.” kutucuğunu işaretlemesi ile kurulacaktır. İşbu Sözleşme Aksigorta’nın vereceği sigortacılık hizmetine ilişkin Tarafların hak ve yükümlülüklerine dair hükümleri de düzenlemektedir.

3. Aksigorta’nın Sorumlulukları

Aksigorta, https://benimaksigortam.aksigorta.com.tr sitesi üzerinde web sitesinden faydalanmak amacıyla talep edilen ve kayıt yapabilmek için gerekli olan, girmiş olduğunuz (TC Kimlik Numarası, cep telefonu numarası, e-posta adresi, baba adı vb.) verileri; onay verdiğiniz takdirde sunduğumuz hizmetlerin iyileştirilmesi, hizmetlerimizin geliştirilmesi, yeni hizmetlerin tanıtımı ve bilgilendirilmesi, bu kapsamda sizlere gerekli bilgilendirilmelerin yapılması, sizler ile temas kurulması ve sunduğumuz hizmetlerin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için işleyebilir. Aksigorta kişisel verilerinizi Gizlilik Sözleşmesi uyarınca korur. Gizlilik Sözleşmesi ile ilgili detaylı bilgiye Gizlilik Sözleşmesi adresinden ulaşabilirsiniz.

Aksigorta, Kullanıcı/Üye tarafından https://benimaksigortam.aksigorta.com.tr ‘a iletilen veya site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVK Kanunu” olarak anılacaktır.) ve hukuki dayanağını ondan alan ikincil mevzuat ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Bundan böyle “KVK Kurulu” olarak anılacaktır.) kararları hepsi birlikte işbu Sözleşme’de “Veri Koruma Mevzuatı” olarak anılacaktır.

https://benimaksigortam.aksigorta.com.tr ‘e, girilen kişisel verilerin güvenliği açısından Global Sign SSL sertifikası ile korunmaktadır. Bu nedenle verilen bilgiler internetteki diğer kişiler tarafından görülemez.

Söz konusu kişisel verileriniz Aksigorta raporlama ve iş geliştirme faaliyetleri kapsamında işlenebilecek, kimliğiniz ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında bulunma amacıyla da kullanılabilecektir.

Faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla (örneğin bilgi sistemleri yönetimi ve depolanması, veri analizi vb. konularda destek almak) kişisel verilerinizi, iş ortağı üçüncü kişi hizmet sağlayıcılarımıza aktarabiliriz. Kişisel verilerin korunmasıyla ilgili detaylı bilgiye https://www.aksigorta.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Kullanıcı işbu Sözleşme’yi imzalayarak https://www.aksigorta.com.tr ’de yer alan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme/Aydınlatma Metni’ni okuduğunu ve Aksigorta tarafından Veri Koruma Mevzuatı’na uygun şekilde aydınlatıldığını kabul ve taahhüt eder.

Müşteri bilgileri, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz. KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen herkes AKSigorta’ya başvurarak kendisi ile ilgili aşağıda yer alan konularla ilgili taleplerde bulunabilir:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişiler bu haklarınıkvkk@aksigorta.com.tr adresine e-posta göndermek suretiyle kullanabilirler.

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde sizi hatırlayarak çevrimiçi deneyiminizi geliştirmek amacıyla, “Çerezler” ve "web işaretleri" (beacon, Google AdWords) gibi benzer teknolojiler vasıtasıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

Bu amaç için kullanılan Çerezler;

 • kullanıcının web sitesi ziyaretini kaydeder,
 • hangi reklamın, hangi kullanıcıya ve hangi sıklıkta gösterileceğine karar verir ve
 • reklamın etki düzeyini ve kullanıcıların tepkilerini analiz eder.
 • Böylece size, başka web sitelerini ziyaretiniz sırasında (web sitemizi kullanırken toplanan veriler değerlendirilerek) potansiyel olarak ilgilenebileceğiniz ürünlere ilişkin reklamlar gösterilir. Bu Google arama sonuçlarında çıkan reklamlar alanlarında olabileceği gibi diğer bir web-sitesinde de olabilir. Örneğin bizim web-sitemizde bir ürünün alımına ilişkin işlemleri tamamlamadıysanız farklı web-sitelerinde bu ürüne veya bize ilişkin reklamlar görebilirsiniz. Google’ın konuya ilişkin gizlilik politikasına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Ayrıca buradan bu seçeneği nasıl tercih dışı bırakabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, kullanılan donanım ve yazılım, genel konum bilgisi, web sitemize ne zaman ve nasıl eriştiğiniz gibi kişisel verilerinizi kaydedebiliriz. Bu kişisel veriler, ilgilenebileceğiniz ürünleri sunmak, müşteri deneyimini geliştirmek, fiyatları belirlemek ve/veya sizleri mevcut kampanyalardan haberdar etmek amacıyla kullanılmaktadır.

Bizlerden e-posta, sms veya arama yoluyla doğrudan pazarlama mesajı almayı tercih ettiyseniz doğrudan pazarlama materyallerine ilişkin kullanımınızı ve ilgi düzeyinizi belirlemek üzere piksel etiketleri veya linkler gibi teknolojiler de kullanabiliriz.

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, bilgisayarınızın IP adresini otomatik olarak kaydetmekteyiz.

4. Kullanıcının Sorumlulukları

Medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişiler https://benimaksigortam.aksigorta.com.tr adresinden üyelik oluşturarak Aksigorta’nın sunmuş olduğu hizmetlerden yararlanabilirler. 18 yaşını doldurmamış kişiler, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanlar ancak veli veya vasisi (kanuni temsilcileri) vasıtasıyla işlem yapabilirler.

Kullanıcı/Üye, https://benimaksigortam.aksigorta.com.tr sitesinde sorulan tüm bilgileri tam ve doğru olarak vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı/Üye Site dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Haksız menfaat elde etmek için doğru olmayan beyanlarda bulunmak, mevcut hasarları gizleyerek daha sonraki bir tarihte olmuş gibi göstermek, sahte isim kullanmak gibi eylemler hukuki ve cezai sorumluluklar doğurur. Aksigorta, bu tür davranışlara engel olmak için siteye girişi yasaklamak, şikayette bulunmak v.b. gibi uygun göreceği tedbirleri almaya yetkilidir.

https://benimaksigortam.aksigorta.com.tr sitesini kullanarak sunulan içeriği ve çeşitli hizmetleri kullanan Kullanıcı/Üye, yalnızca hukuka uygun, şahsi veya kurumsal amaçlarla işlem yapabilir.

Kullanıcı/Üye Aksigorta ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını, yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. Fikri Mülkiyet Hakları

İşbu sitede yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, metin, imge, ikon, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Aksigorta veya belirtilen ilgilisine aittir ve ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu sitenin ziyaret edilmesi veya bu sitedeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda Kullanıcı/Üye’ye hiç bir hak vermez. Kulanıcı/Üye, anılan siteyi ziyaret etmek veya kullanmakla anılan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

Aksigorta’nın, https://benimaksigortam.aksigorta.com.tr hizmetleri, bilgileri, Aksigorta telif haklarına tâbi çalışmalar, Aksigorta’nın ticari markaları, Aksigorta ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

Aksigorta, Kullanıcı/Üyenin Site ya da e-posta ile ilettiği görüş ve önerileri istediği gibi kullanma hakkına sahiptir. Kullanıcı ilettiği görüş ve önerileri için her hangi bir hak talebinde bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

Sitede yer alan bilgilerin çoğaltılması, başka bir lisana çevrilmesi, saklanması veya işleme tutulması da dahil herhangi bir şekilde kullanılması için Aksigorta’nın önceden yazılı izni ve onayı gerekir. Bu sebeple bu sitede yer alan bilgiler Aksigorta’nın yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Sitenin bütünü veya bir kısmı diğer bir web sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.Aksigorta’nın yazılı izni olmadıkça Siteye link verilemez.

6. Sözleşme Değişiklikleri

Aksigorta, işbu Sözleşmeyi ve bu sitedeki diğer talimatlarda dilediği zaman dilediği değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler işbu sitede yayınlandıkları tarihlerden itibaren geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Değişiklikleri takip etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Aksigorta’nın değişiklikleri Kullanıcı/Üyeye ayrıca bildirme yükümlülüğü yoktur. Kullanıcı/Üye, Aksigorta hizmetlerinden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

7. Mücbir Sebepler

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, Aksigorta, işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Aksigorta için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Aksigorta’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde, önceden öngörülemeyen ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

8. Sair Hususlar

Bu internet sitesinin kullanımı sırasında herhangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti, nakilde gecikme, bilgisayar virüsü, hat veya sistem arızası ya da mücbir sebepler sonucu doğrudan veya dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil, bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir zarardan Aksigorta ve/veya çalışanları bu tür bir zarar olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu olamazlar. Bu bilgiler doğrultusunda Aksigorta bu sitenin içeriğinde yer alan bilgilerden ve görsel malzemeden kaynaklanabilecek hatalardan, maddi veya manevi zararlardan hiç bir şekilde sorumlu değildir.

Aksigorta, dilediği zaman sitenin herhangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir ya da haber vermeksizin sitedeki bazı özelliklere ve bilgilere veya sitenin bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir.

Aksigorta, web sitesinin virüs koruması önlemlerini almış olmakla birlikte bu konuda bir garanti vermemektedir. Kullanıcı/Üyenin virüslerden korunma konusunda gerekli önlemleri alması gerekmektedir.

9. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Sözleşmeyi Kabul Et
* ile işaretlenmiş olan alanları doldurmak zorunludur